The WikiLeaks Supporters Forum

Our World => Europe => Regions => Norway => Topic started by: herolegendary on May 05, 2011, 09:34:32 AM

Title: Uskyldige fengslet på Guantanamo-basen
Post by: herolegendary on May 05, 2011, 09:34:32 AM
Nyheter om Guantanamo

Mange uskyldige er holdt innesperret på Guantanamo-basen.

I 2002 tok koalisjonsstyrkene i Afghanistan en 89 år gammel afghaner til fange, etter at det ble funnet en satelittelefon tilhørende naboen hans og en liste med telefonnumre i boligkomplekset der han oppholdt seg.

En 14 år gammel gutt som skal ha blitt offer for en bortføring av Taliban, ble sendt til basen kun for «hans mulige kjennskap til Taliban», heter det.

President Barack Obama lovte i 2009 at leiren skulle stenge innen ett år, men fortsatt sitter det 172 fanger der.

(http://norwegian.ruvr.ru/data/2011/04/26/1264906195/3highres_00000401574156-1.jpg)

http://www.vl.no/verden/article126354.zrm (http://www.vl.no/verden/article126354.zrm)

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/senil-afghaner-89-ble-sendt-til-guantanamo-3477156.html (http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/senil-afghaner-89-ble-sendt-til-guantanamo-3477156.html)

http://norwegian.ruvr.ru/2011/04/26/49474817.html (http://norwegian.ruvr.ru/2011/04/26/49474817.html)