Author Topic: Spy Files 3  (Read 3205 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
Spy Files 3
« on: September 09, 2013, 15:53:48 PM »
Spy Files 3
– Denna artikel har översatts av en frivillig översättare. Varken Wikileaks eller Wikileaks Forum ska hållas ansvarig för misstag. Läsaren är välkommen att själv kontrollera med originalkällan, se länk ovan och kommentera om det finns fel eller missförstånd. Om ett fel upptäcks ska vi bemöda oss att rätta till det.

Spionfiler 3
 
Idag, onsdagen 4 september 2013 kl. 16.00 UTC, publicerade Wikileaks 'Spy Files #3' – 249 dokument från 92 globala underrättelseföretag. Dessa dokument avslöjar hur underrättelseföretag har rusat in för att spendera millioner på nästa generation av massövervakningsteknologi för att målsöka samhällen, grupper och hela befolkningar, när underrättelsevärlden i USA, EU och utvecklingsländerna har privatiserats.

Wikileaks förläggare Julian Assange konstaterade: ”Wikileaks Spionfiler #3 är en del av vårt fortsatta åtagande att kasta ljus över den hemlighetsfulla massövervakningsverksamheten. Denna publicering fördubblar Wikileaks databas med spionfiler. Wikileaks Spionfiler utgör en värdefull resurs för journalister och andra invånare. De specificerar och förklarar hur hemlighetsfulla, statliga underrättelseföretag beblandar sig med den kommersiella världen i sin satsning på att skörda all mänsklig elektronisk kommunikation.”

Wikileaks Säkerhetstjänst (WLCIU) har övervakat övervakarna. WLCIU har samlat data om nyckelspelarna i övervakningsföretagens verksamhet, inklusive ledande anställda i Gamma, hackerteam och andra när de reser genom Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Spanien, Mexiko och andra länder.

Julian Assange, Wikileaks förläggare konstaterade: ”Wikileaks Säkerhetstjänst verkar för att försvara Wikileaks ägodelar, personal och källor och i vidare bemärkelse för att motverka hot mot undersökande journalistik och allmänhetens rätt att veta.”

Dokument i Spionfilerna #3 innehåller delikata försäljningsbroschyrer och presentationer som använts för att få statliga underrättelseföretag att köpa massövervakningstjänster och teknologi. Spionfiler #3 innehåller också kontrakt och utvecklingsdokument, närmare detaljer om hur vissa system installeras och sköts.

Spionteknologi för internet som nu säljs på underrättelsemarknaden innehåller spaningsutrustning för krypterad och komplicerad internetanvändning så som Skype, BitTorrent, VPN, SSH och SSL. Dokumenten avslöjar hur företagen arbetar med underrättelse- och övervakningsbyråer för att erhålla dekrypteringsnycklar.

Dokumenten visar också i detalj omfånget på mottagningsmetoder för röstsamtal, SMS, MMS, e-post, fax och telefonsamtal via satellit. De publicerade dokumenten visar också underrättelseföretag som säljer sin förmåga att i realtid analysera webb och mobil radiospaning.

Kontrakt och utvecklingsdokument i det som publicerats ger bevis för att dessa teknologier används för att godtyckligt infektera användare i Oman med fjärrkontrollerad spionvara. FinFly ’iProxy’-installation av Dreamlab visar hur ett mål identifieras och sabotageprogram i tysthet förs in jämsides med en legitim nedladdning och samtidigt behåller den avsedda nedladdningens funktion som förväntat. Målidentifikationsmetoderna betyder att vem som helst som ansluter genom samma nätverk systematiskt och automatiskt skulle fångas upp och infekteras, även ej utvalda mål.

Organisationer att kontakta för kommentar:
•   Privacy International: https://www.privacyinternational.org/ - [email protected] / [email protected]
•   Bugged Planet: http://buggedplanet.info/ - [email protected]
•   Citizen Lab: http://citizenlab.org/ - [email protected]