The WikiLeaks Supporters Forum

WikiLeaks Information Center => Languages => Global Intelligence Files => The Leaks => Serbian Cyrillic => Topic started by: Eleutheros on May 21, 2012, 18:54:35 PM

Title: Досије Николић и СНС
Post by: Eleutheros on May 21, 2012, 18:54:35 PM
Да ли је истина да је СНС формирана у Тадићевом кабинету?
Да ли је европски пут који помиње николић заправо европски?