Author Topic: Swedish translation of Facts about the WikiLeaks Forum  (Read 15665 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
Swedish translation of Facts about the WikiLeaks Forum
« on: October 12, 2013, 17:29:24 PM »
http://www.wikileaks-forum.com/our-mission-statement/2/facts-about-the-wikileaks-forum/23849/
Swedish translation of Facts about the WikiLeaks Forum
« on: October 07, 2013, 11:37:03 PM »
– Denna artikel har översatts av en frivillig översättare. Varken Wikileaks eller Wikileaks Forum ska hållas ansvarig för misstag. Läsaren är välkommen att själv kontrollera med originalkällan, se länk ovan och kommentera om det finns fel eller missförstånd. Om ett fel upptäcks ska vi bemöda oss att rätta till det.

Fakta om Wikileaks Forum
7 oktober 2013, 11:37:03 em.

Wikileaks Forum är ett diskussionsforum som sjösattes den 2 mars 2011 i avsikt att bli en plattform för folk att diskutera ämnen, som är relaterade till Wikileaks. 15 000 medlemmar är för närvarande registrerade på detta torg, som har 48 000 poster som dokumenterar en mångfald ämnen på 25 språk.

Bakgrund
Forum skapades med hjälp och stöd av Wikileaks volontärer och med full kännedom och stöd från Wikileaks och Wikileaks chefredaktör Julian Assange.
En annan version av forum hade publicerats tre månader tidigare under namnet ”Stöd Julian Assange forum” vilket sköttes av support-julian-assange.com. Detta forum kopplades bort i februari 2011 för att ge rum för Wikileaks Forum, vilket tog ungefär tre veckor att skapa.

Den grundläggande idén var att underlätta för Wikileaks diskussionsforum på Facebook, som skapade en enorm arbetsbörda för administratörerna och att skapa ett separat forum för att bibehålla diskussionen. Wikileaks diskussionsforum på Facebook underhölls vid den tidpunkten av tre personer och det blev uppenbart att det behövdes en större personal för att göra det möjligt för forum att fungera effektivt.
Skapandet av Wikileaks Forum tillkännagavs via den officiella Wikileaks Facebooksidan den 2 mars 2011 och tillkännagavs en andra gång via Wikileaks Twitterflöde den 24 maj 2011.
Stängningen av Wikileaks diskussionsforum på Facebook tillkännagavs av Wikileaks i *et av mars 2012 och skedde den 1 april 2011 då det nya Forum hade etablerat sig i Wikileaks supportergemenskap.
Personalen bestod från början av sju administratörer och ungefär tjugofem moderatorer för att hjälpa till att underhålla avdelningarna på andra språk än engelska. Den största delen av informationen på Forum rörde sådant som publicerats av Wikileaks, särskilt läckorna som vid den tidpunkten bestod av Cablegate, Collateral Murder, Afghan War Logs, Iraq War Logs och Guantanamo Bay-filerna.
För att utöka forums möjligheter las ungefär tjugofem språkavdelningar till de existerande mallarna för att göra det möjligt för icke-engelsktalande att läsa och dela informationen.

Teknisk information
Forum använder SMF 2.05 som sin kärnmjukvara.

Forum flyttar till sin egen server:
Vid starten var Forum inneboende på ett delat konto med en stor USA-baserad värd, som efter ett tag hotade att ta bort Wikileaks Forum från sina servrar beroende på Forums innehåll. Forumägarens åsikt var att det bara var ett grundläggande standardforum, som erbjöd Wikileaks anhängare chansen att delta i debatten och posta mer information, som de ansåg viktig och relevant för Wikileaks sak. Men eftersom den amerikanska värden orsakade Forum många problem och många exempel på driftstopp, kontaktades Forums skapare och en anhållan sändes till Wikileaks.org och administratörerna om finansiellt stöd för att flytta Forum till en säker server i Europa. Wikileaks svar var positivt och visade att en långsiktig investering i Forums finansiella underhåll skulle bli möjlig om skaparen/ägaren kunde hitta en lämplig lösning. I juni 2012 flyttades Forum till en centraleuropeisk värd och ett serverpaket inköptes för att kunna hantera trafikens omfattning och försäkra sig mot fler driftsstopp.

Finansiering
Sedan Wikileaks fått finansiella problem beroende på bankblockaden, så fanns inte tillräckliga fonder för att hjälpa till att stödja Forum finansiellt, så det måste finansieras privat. Detta skedde den 2 mars 2012. Vid den tidpunkten var Forum klassat som en ”Erkänd Wikileaks supportersida” på Wikileaks supporters sida.

Kontrovers

Syrienfilerna
Forum hamnade i problem i juli 2012 när administratörerna ifrågasatte publiceringen av ”Syrienfilerna”. Forums personalteam misstänkte orent spel från Wikileaks och många kommentarer från forumägaren, (som också var administratör för Wikileaks officiella Facebooksida) ledde till att Wikileaks avlägsnade honom från posten som administratör för Wikileaks Facebooksida.
Forums administrationsteam hyste allvarliga tvivel på om Syrienfilerna hade något med Wikileaks filosofi att göra och kom till *satsen att de inte ville att Forum skulle vara en del i ett propagandakrig mot en suverän stat.
 Wikileaks Forums officiella tillkännagivande gjordes den 17 januari 2013 och avdelningen med Syrienfiler togs bort från Forum samma dag. Be*et ansågs stå i direkt opposition mot Wikileaks intressen och debatterades i hög grad, särskilt mellan trofasta Wikileakssupportrar som anklagade forumpersonalen för att ha fördomar och för att ”attackera Wikileaks intressen”. Sedan dess har det rapporterats att läckan med Syrienfilerna var resultatet av en hackeroperation anstiftad av FBI i samarbete med aktivisten Sabu, som förmedlade filerna till Wikileaks.
Vid den här tiden växte spänningar inom Wikileaksgemenskapen på Twitter beroende på några tweet från Wikileaks och uttalanden som jämförde attackerna på USA-ambassaden i Tripoli (Libyen) med det påstådda hotet från brittiska Metropolitanpolisen att gå in i Ecuadors ambassad i London i avsikt att arrestera Julian Assange.
Wikileaks Forums Twitterkonto var inblandat i heta debatter som resulterade i allvarliga hot mot forumägaren och hans familj: som ett direkt resultat beslöt forumägaren att stänga Forum, dess twitterkonto och alla anknutna Facebooksidor. Man hittade en ny ägare och Wikileaks Forum återöppnades fem dagar senare.

Wikileaks tar bort Wikileaks Forum från sin supportersida.
Den 28 november 2012, kontaktade Wikileaks ägaren till Forum och begärde en lista på alla de 15 000 medlemmarnas e-post-addresser inklusive moderatorer och personal, av skäl som inte förklarades. Eftersom detta skulle ha varit ett brott mot den lokala lagstiftningen så vägrade ägaren att lämna informationen och kort därefter blev Forums stödstatus omgående borttaget från Wikileaks supporters sida. Forums nya status beskrivs nu som ”Wikileaks Forum” drivs inte och stöds inte av Wikileaks och har ingen som helst förbindelse med Wikileaks.”
Bara några dagar efter denna händelse återutsände Wikileaks Twitterkanal ett meddelande från en tredje parts twitterkonto för att varna folk för att besöka Wikileaks Forums hemsida eftersom den spred sabotageprogram och datorvirus. Forum protesterade ögonblickligen och dessa påståenden befanns vara ogrundade av upphovsmannen till tweet-meddelandet. Wikileaks kom inte med några bevis för att Forum var infekterat med något slags virus eller sabotageprogram och gav ingen förklaring till varför det hade återutsänt tredje partens budskap. Grundliga kontroller, både interna och externa, utfördes och inget datavirus eller sabotageprogram hittades inbäddade i Forums kärnmjukvara. Inte ett endaste klagomål registrerades från gäster eller medlemmar vad gäller närvaro av virus eller skadliga program på Wikileaks Forum.

Nya Forumägare
Den 1 februari 2013 överfördes ägandeskapet av Forum till en ny ägare som önskar förbli anonym.

Forums nuvarande aktiviteter
Forums koncept har inte ändrats sedan dess skapelse. Flera avdelningar och underavdelningar har lagts till och Forum har vidgat sin horisont och täcker globala händelser och visar mer uppmärksamhet mot frågor om visselblåsare, särskilt i ljuset av händelser nyligen som rör Bradley Manning, Edward Snowden, Barrett Brown och Michael Hastings.
Forum var också engagerat med Zimbabwes anonyma aktivist Baba Jukwa och kunde också intervjua honom i fråga om de kommande valen i Zimbabwe. Forum hade åtskilliga källor i Turkiet under de senaste turkiska protesterna och många ögonvittnen gav rapporter från aktivister and läkare berörda av händelserna. Wikileaks Forum strävar efter att samla dokument som täcker globala händelser och är inte bara begränsad till Wikileaks ämnen även om detta förblir en huvudprioritet. Forum uppmuntrar också till debatt och diskussion och har en grupp av frivilliga översättare.

Grundläggande statistik om Forum sedan starten i mars 2011, 7 september 2013.


Medlemmar totalt: 15 491
Antal poster: 47 214
Antal trådar: 19 616
Antal kategorier: 6
Antal registreringar i genomsnitt per dag: 17,08
Antal poster i genomsnitt per dag: 56,26
Antal ämnen i genomsnitt per dag: 23,71
Antal sidor (boards): 370

Flest besökare: 3 621 (6 april 2012, 12:38:40 fm.)

Totalt antal sidbesök: 22 815 487
« Last Edit: October 14, 2013, 12:46:55 PM by Z »