Author Topic: FoWL Statement of Support (multilingual translations)  (Read 32965 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline warprofit

 • Member
 • *
 • Posts: 12
FoWL Statement of Support - Hebrew
« Reply #30 on: May 27, 2012, 18:37:12 PM »


הצהרת תמיכה בג'וליאן אסאנג' ווויקיליקס.

ארגון 'חברי וויקיליקס' (FoWL) מוציאים לאור 'הצהרת תמיכה' זו כהכנה למשפט בבית המשפט העליון של בריטניה ביום רביעי, ה-30 למאי 2012, בתיקו של אסאנג' נגד הרשות השופטת השוודית.

'חברי וויקיליקס' הוא קולקטיב בינלאומי של תומכים, קבוצות ורשתות תקשורת המאוחדים בהערכתם ותמיכתם לעבודת וויקילקס – ארגון שמטרתו לקדם שקיפות ואחריות למתן דין וחשבון במבני-הכוח של חברתנו במטרה לחזק את הדמוקרטיה ולקדם זכויות אדם בינלאומיות. וויקיליקס משמש כפונקציה מורכבת ורבת-פנים בחברתנו שנעה הרבה מעבר להדלפות עצמן.

האופן בו התיק כנגד ג'וליאן אסאנג' נוהל והדרך בה מוצגים אי-דיוקים בעובדות בתקשורת הממוסדרת המציירות הן את אסאנג' והן את וויקיליקס באור מאוד מסויים, מובילים אותנו להאמין כי התיק בבית המשפט העליון הוא לא כנגד ג'וליאן אסאנג' בלבד.  התיק מוטמע אל תוך ההקשר בו ג'וליאן עומד בראש ארגון וויקיליקס, וככל הנראה חבויות בו האשמות שנוסחו בהוראת הממשל האמריקני. הסגרה לידי ארה”ב היא ככל הנראה הוראה שלא מתחשבת בהחלטות שנוסחו ל-30 במאי. וויקיליקס – ארגון תקשורת מאובטח בו יכולים מתריעים ומדליפים להשתמש כהתנגדות לשחיתות, ועבודתו של ג'וליאן אסאנג' – עיתונאי ופעיל למען זכויות-אדם, מוגדרים כטרור. 'חברי וויקיליקס' מכריזים על כך כחוסר צדק.

על כן, 'חברי וויקיליקס' רואים קשר ישיר בין היחס אל ג'וליאן אסאנג' בתיק זה לבין הרדיפה וההוקעה של וויקיליקס על ידי מנגנוני הכוח העולמיים. אנו רואים בכך נסיון להשתיק כלי חשוב למניעת שחיתות. 'חברי וויקיליקס' עומדים לצד ג'וליאן אסאנג' וארגון וויקיליקס ומשמיעים את מחלוקתנו בדבר הפוליטיזציה של המערכת המשפטית.

בצומת היסטורית זו אנו עדים להיפוך העולמי בתפקיד האזרח – אומות מנסות להחזיר לעצמן את הזכות לשלוט על המערכות השלטוניות, אותן מערכות שנבחרו באופן דמוקרטי על ידי האזרחים ועליהן האומות חייבות דין וחשבון. ההיסטוריה תיכתב מחדש מרגע זה, היא תיכתב על פי תגובתנו לנסיון זה להשתקת הידע, החופש והחובה למתן דין וחשבון של מוסדות ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים. על עתיד זה וויקיליקס מגינים.
אנחנו כאן – אנחנו צופים.

חתומים על הכתוב הקבוצות הבאות:
FoWL Austria, FFMFoWL, FoWL Berlin, FoWL Serbia, UKFoWL, HispaFoWL, Adelaide FoWL,
NZFoWL, IndoFoWL, FrenchFoWL, FoWL Russia, Hawaii FoWL, NorwayFoWL, FinFoWL, FoWl Sweden, FoWL Belgium, AusFoWL, USFoWL

 
« Last Edit: May 28, 2012, 14:28:52 PM by anon1984 »


Offline Teclo

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 144
Re: FoWL Statement of Support
« Reply #32 on: May 27, 2012, 19:29:26 PM »
We have updated the Statement of Support with signatures from the FoWL groups that have signed up so far.  Get in contact if you need to be added. You can access a PDF copy of the signed statement (complete with FoWL logo!) here: https://network23.org/ukfowl/engage-and-act/fowl-statement-of-support/

                                    Statement of support for Julian Assange and WikiLeaks.


Friends of WikiLeaks (FoWL) are issuing this 'statement of support' in preparation for the handing down of the UK Supreme Court judgement on Wednesday 30th May 2012 in the case of Assange V the Swedish Judicial Authority.

FoWL are a global collective of supporters, groups and networks who are united in their appreciation of the work of WikiLeaks- an organisation which aims to promote greater transparency and accountability of the powerful structures in our society in an effort to strengthen democracy and uphold global human rights. WikiLeaks serves a complex and multi-faceted function in our society that goes beyond the specific leaks themselves.

The manner in which the case against Julian Assange has been conducted and the factual inaccuracies that have characterised the mainstream media portrayal of both him and WikiLeaks lead us to believe that the case being decided upon at the Supreme Court is not simply about Julian Assange. This case is embedded within a context where Julian, heading the WikiLeaks organisation, has a sealed indictment against him, issued by the US. Extradition to the US is likely regardless of the decision handed down on the 30th May. WikiLeaks-  a safe media organisation which whistleblowers can use to counter corruption, and the work of Julian Assange- a journalist and human rights activist, are being classed as terrorism. FoWL declare this as unjust.

FoWL therefore see a direct link between the treatment of Julian Assange in this case and the persecution of WikiLeaks by the global superpowers. We see this as an attempt at suppressing an important tool for prohibiting corruption. FoWL stand alongside Julian Assange and the WikiLeaks organisation and voice our dissent over the politicisation of our judicial systems.

At this historical juncture we are witnessing a global shift in the role of citizenship- nations are attempting to reclaim the right to hold the governing systems they have democratically elected accountable. History will write back to this moment, in judgement of our global response to the attempted suppression of knowledge, freedom and accountability. It is our future WikiLeaks is defending.

                                                   We are here- we are watching.

FoWL are represented by a network of independent supporter groups. This statement has been signed by:

FoWL Austria     FFMFoWL   FoWL Berlin     FoWL Serbia     UKFoWL            HispaFoWL             Adelaide FoWL   NZFoWL      IndoFoWL     FoWL Italy            FrenchFoWL      FoWL Russia


Offline miss A

 • Member
 • *
 • Posts: 28
 • Gender: Female
  • https://twitter.com/#!/IndoFoWL
Re: FoWL Statement of Support
« Reply #33 on: May 27, 2012, 19:40:00 PM »
Sweet.  <3

Offline chigoravie

 • New Member Group
 • *
 • Posts: 7
 • Gender: Female
Re: FoWL Statement of Support Italian-signed by the FoWL groups
« Reply #34 on: May 27, 2012, 20:21:36 PM »
Dichiarazione di supporto a Julian Assange e a WikiLeaks.

Friends of Wikileaks (FoWL) rilascia questa “dichiarazione di supporto” in attesa della sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che si terrà mercoledì 30 maggio 2012 a termine del caso: Assange contro le autorità giudiziarie svedesi.

FoWL è un gruppo di individui e organizzazioni di sostegno all'operato di WikiLeaks, un'organizzazione che ha lo scopo di promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle strutture di potere all'interno della nostra società, nello sforzo di rafforzare la democrazia e portare in alto i diritti dell'uomo. WikiLeaks ha una funzione complessa e sfaccettata all'interno della nostra società, che va al di là delle infiltrazioni stesse.

Il modo in cui è stato condotto il caso contro Julian Assange e l'inesattezza dei fatti riportati su di lui e su WikiLeaks dai principali media, ne hanno dipinto un ritratto che ci porta a credere che il verdetto della Corte Suprema non riguardi semplicemente Julian Assange. Questo caso va reinserito in un contesto in cui Julian, che dirige l'organizzazione di WikiLeaks, si trova sotto accusa da parte degli Stati Uniti. Indipendentemente dalla decisione del 30 maggio, è probabile che sia estradato verso gli Stati Uniti. WikiLeaks, un'organizzazione attiva nel campo dell'informazione sicura che gli informatori possono usare per contrastare la corruzione, e il lavoro stesso di Julian Assange, giornalista e attivista nella difesa dei diritti dell'uomo, sono classificati come terroristi. FoWL dichiara che si tratta di un'ingiustizia.

FoWL vede un legame diretto tra il trattamento di Julian Assange in questo caso e la persecuzione di WikiLeaks da parte delle super potenze mondiali. Questo è per noi un tentativo di sopprimere un mezzo importante di arrestare la corruzione. FoWL sostiene Julian Assange e l'organizzazione WikiLeaks, e dichiara apertamente il suo dissenso nei confronti della politicizzazione dei nostri sistemi giuridici.

In questa congiuntura storica stiamo assistendo ad un cambiamento globale nel ruolo dei cittadini: i popoli stanno cercando di ottenere che i sistemi governativi eletti democraticamente debbano tener conto del loro operato. Il futuro giudicherà questo momento come una risposta globale alla tentata soppressione del sapere, della libertà e della responsabilità. WikiLeaks sta difendendo il nostro futuro.

                                                    Siamo qui – stiamo guardando.
Firmato: i gruppi FoWL
FoWL Austria
FFMFoWL
FoWL Berlin
FoWL Serbia
UKFoWL
HispaFoWL
Adelaide FoWL
NZFoWL
« Last Edit: May 27, 2012, 20:29:33 PM by anon1984 »
chigoravie

Offline anon1984

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 669
 • Gender: Female
 • Demons run when a good man goes to war.
Re: FoWL Statement of Support - Hebrew
« Reply #35 on: May 28, 2012, 00:07:37 AM »
I have updated the signatures ;)
[The] truth is incontrovertible. Panic may resent it, ignorance may deride it, malice may distort it, but there it is.
- Winston Churchill

Make it dark, make it grim, make it tough, but then, for the love of God, tell a joke. - Joss Whedon

Offline HispaFoWL

 • Member
 • *
 • Posts: 10
  • Our server
Our translation to the template e-mail made by anon1984 ( http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11522.0.html )

Muy señ[email protected] [email protected]

Me pongo en contacto con ustedes como seguidor o miembro de HispaFoWL / FoWLSpain - Amigos de WikiLeaks de España. Como está previsto que la sentencia del caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange sea emitida el miercoles, 30 de mayo, se ha preparado un comunicado oficial:

Declaración de apoyo a favor de Julian Assange y Wikileaks.

Los Amigos de Wikileaks (FoWL - Friends of WikiLeaks ) estamos difundiendo esta "declaración de apoyo" como previo al fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, el miércoles 30 de 2012 en el caso de Assange VS la justicia sueca

FoWL somos un colectivo global de simpatizantes, grupos y redes, que estamos unidos en el reconocimiento de la labor realizada por Wikileaks, una organización cuyo objetivo es promover una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las poderosas estructuras de nuestra sociedad, en un esfuerzo por fortalecer la democracia y la defensa de los derechos humanos. Wikileaks realiza una función compleja, y de múltiples facetas para nuestra sociedad, y que va más allá de unas confidencias especificas.

La forma en que se ha instruido el caso en contra de Julian Assange, y las imprecisiones con las que se han caracterizado las coberturas informativas de los principales medios de comunicación, tanto contra él, como contra Wikileaks, nos llevan a sospechar que, el caso instruido en la Corte Suprema, no se trata simplemente de Julian Assange. Este caso se inserta dentro de un contexto en el que Julián, como fundador de la organización Wikileaks, tiene una  más que probable acusación en su contra, emitida por los EE.UU.. La extradición a los EE.UU. es probable que esté íntimamente relacionada con la decisión dictada el 30 de mayo. Wikileaks ( una organización de prensa libre e independiente, que los confidentes pueden usar para luchar contra la corrupción ), y el trabajo de Julian Assange ( un periodista y activista pro derechos humanos ), están siendo tratados como terrorismo. FoWL proclama esta situación como injusta.

En FoWL, por lo tanto, vemos una relación directa entre el tratamiento recibido por Julian Assange en este caso, y la persecución de Wikileaks por parte de las superpotencias mundiales. Vemos esto como un intento de eliminar un instrumento importante para combatir la corrupción. En FoWL apoyamos abiertamente a Julian Assange y la organización Wikileaks, y expresamos nuestro desacuerdo sobre la politización de nuestros sistemas judiciales.

En este momento histórico, en el que estamos presenciando un cambio global del papel de la ciudadanía, los miembros de muchas naciones están tratando de recuperar el derecho a mantener los sistemas de gobierno que han sido elegidos democráticamente. La historia, una vez escrita, nos juzgará por este momento, por nuestra respuesta global al intento de supresión del conocimiento, la libertad y la responsabilidad. Se trata de nuestro futuro, lo que Wikileaks defiende.
                                                   
Estamos aquí, estamos vigilando

Por último, me gustaría recomendarle que revisara unos enlaces:

Aquí podrá encontrar el comunicado original, en inglés: http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11500.0.html

El día 31 de mayo se celebrarán protestas internacionales. En este enlace podrá encontrar un calendario de todas ellas: http://wlcentral.org/node/2513

HispaFoWL / FoWLSpain son grupos independientes. Para más información acerca de Amigos de WikiLeaks ( FoWL ), por favor, visite https://wlfriends.org/

Más información acerca de por qué creemos que es necesario elevar nuestras voces de protesta por este caso puede encontrarse aquí: http://wlcentral.org/node/2554
« Last Edit: May 28, 2012, 11:54:27 AM by anon1984 »

Offline milicak

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 61
FoWL Statement of support Serbian
« Reply #37 on: May 28, 2012, 01:09:18 AM »
Izjava podrške Džulijanu Asanžu i Vikiliksu

Prijatelji Vikiliksa (Friends of Wikileaks - FoWL) daju ovu ‘izjavu podrške’ Džulijanu Asanžu i Vikiliksu u očekivanju objavljivanja presude Vrhovnog Suda Velike Britanije 30. maja 2012. godine u slučaju Asanž protiv švedskih sudskih vlasti.
Prijatelji Vikilikasa su globalna udruženja pristalica, grupa i mreža ujedinjenih u poštovanju rada Vikiliksa – organizacije čiji je cilj da promoviše veću transparentnost i odgovornost struktura moći u našem društvu u nastojanju da se ojača demokratija i podrže ljudska prava u celom svetu. Vikiliks obavlja složenu i višestruku funkciju u našem svetu koja daleko prevazilazi svrhu samog otkrivanja informacija.
Način na koji je slučaj protiv Džulijana Asanža vođen, kao i brojne netačnosti koje su karakterisale manir u kom su vodeći mediji prikazali i Asanža i Vikiliks, uverili su nas da se slučaj o kom se odlučuje u Vrhovnom sudu ne odnosi samo na Džulijana Asanža.
Ovaj slučaj treba posmatrati u kontekstu činjenice da su protiv Asanža, koji je na čelu Vikiliks, SAD podnele zapečaćenu optužnicu. Zbog toga se može očekivati izručenje Džulijana Asanža Sjedinjenim državama, bez obzira na to kakva će presuda biti doneta 30. maja. Vikiliks – pouzdana medijska organizacija koja se sa svojim “zviždačima” bori protiv korupcije, kao i celokupna aktivnost Džulijana Asanža, novinara i borca za ljudska prava - proglašavaju se terorizmom. Prijatelji Vikiliksa smatraju to vrhunskom nepravdom.
Zbog svega toga, Prijatelji Vikiliksa ukazuju na direktnu vezu koja postoji između načina na koji se postupa prema Džulijanu Asanžu i proganjanja organizacije Vikiliks od strane svetskih supersila. Mi sve to vidimo kao pokušaj da se ukloni izuzetno važno medijsko oruđe u borbi protiv korupcije. Prijatelji Vikiliksa daju snažnu podršku Džulijanu Asanžu i Vikiliksu i žele jasno da izraze svoje neslaganje sa politizacijom sudskog sistema.

U ovom istorijskom trenutsku svedoci smo globalne promene uloge građana koji pokušavanju da povrate pravo da od vladajućih, demokratski izabranih  sistema, očekuju odgovornost. Istorija će znati da proceni naš globalni odgovor na pokušaje gušenja znanja, slobode i odgovornosti. Odbranom Vikiliksa se brani naša budućnost.

Mi smo ovde – mi posmatramo


Potpisano od strane sledećih grupa Prijatelja Vikiliksa (FoWL):
FoWL Austria
FFMFoWL
FoWL Berlin
FoWL Serbia
UKFoWL
HispaFoWL
Adelaide FoWL
NZFoWL
IndoFoWL
FrenchFoWL
FoWL Russia
Hawaii FoWL
NorwayFoWL
FinFoWL
FoWL Sweden
FoWL Belgium
AusFoWL
USFoWL
« Last Edit: May 28, 2012, 14:36:15 PM by anon1984 »

Nomad112

 • Guest
FoWL Statement of Support – Swedish
« Reply #38 on: May 28, 2012, 01:12:12 AM »
Stödförklaring för Julian Assange och WikiLeaks.


Friends of Wikileaks (FoWL) utfärdar denna stödförklaring inför överförandet av den brittiska högsta domstolens dom Onsdagen den 30:onde Maj 2012 i fallet Assange vs den svenska rättsliga myndigheten. 

FoWL är ett globalt kollektiv av supportrar, grupper och nätverk som är förenade i sin uppskattning till det arbete som utförs av WikiLeaks – en organisation med syfte att främja större öppenhet och mer ansvar bland de mäktiga strukturerna i vårt samhälle i ett försök att stärka demokratin och upprätthålla globala mänskliga rättigheter. Wikileaks spelar en komplex och mångfacetterad roll i vårt samhälle som går bortom de specifika läckorna som sådana.

På det sätt som fallet mot Julian Assange har genomförts och de faktafel som har präglat de traditionella mediernas skildring av både honom och WikiLeaks har fått oss att tro att fallet som avgörs av Högsta Domstolen inte bara handlar om Julian Assange.
Fallet är inbäddat i ett sammanhang där Julian Assange, ledaren av organisationen WikiLeaks har ett förseglat åtal mot sig, utfärdat av USA. Ett utlämnande till USA är sannolikt oberoende av det begrmmmph! som meddelas den 30:onde Maj. WikiLeaks – en säker mediaorganisation som uppgiftslämnare kan använda för att motverka korruption, och Julian Assanges arbete – en journalist och människorättsaktivist klassas som terrorism. FoWL förklarar detta som orättvist.

FoWL ser därför en direkt koppling mellan behandlingen av i detta fall Julian Assange och förföljelsen av WikiLeaks av de globala supermakterna.
Vi ser detta som ett försök att undertrycka ett viktigt verktyg för att förbjuda korruption. FoWL står upp för Julian Assange och organisationen WikiLeaks och uttrycker vår oenighet över politiseringen av våra rättssystem.

Vid denna historiska tidpunkt bevittnar vi en global förskjutning i rollen mellan medborgarskap – nationer som försöker återerövra rätten att hålla de demokratiskt valda styrande systemen ansvariga.
Historien kommer att skriva om detta ögonblick i en bedömning av vårt globala svar till försöken att  undertrycka kunskap, frihet och ansvar. Det är vår framtid som WikiLeaks försvarar.
Vi är här – och vi ser vad som händer.

Undertecknat av följande FoWL grupper:

FoWL Austria
FFMFoWL
FoWL Berlin
FoWL Serbia
UKFoWL
HispaFoWL
Adelaide FoWL
NZFoWL
IndoFoWL
FrenchFoWL
FoWL Russia
Hawaii FoWL
NorwayFoWL
FinFoWL
FoWL Sweden
FoWL Belgium
AusFoWL
USFoWL
« Last Edit: June 03, 2012, 19:34:49 PM by Green »

Offline espinhodopequi

 • Member
 • *
 • Posts: 26
FoWL Statement of Support - brazilian portuguese
« Reply #39 on: May 28, 2012, 08:51:11 AM »
"This article has been translated by a volunteer translator. Neither  WL or The Official WikiLeaks Forum shall be held accountable for errors.  The reader is welcome to check him/herself the original source linked  below, and to comment if there is an error or misinterpretation. If an  error is identified we shall endevour to correct it."

"Este artigo foi traduzido por um tradutor voluntário. Nem a  organização WikiLeaks ou o Fórum Oficial WikiLeaks devem ser  responsabilizados por erros. O(a) leitor(a) é bem-vindo(a) a verificar  ele / ela mesmo(a) as fontes originais nos links abaixo, e comentar se  há um erro ou má interpretação. Se um erro for identificado vamos  procurar corrigi-lo."

FoWL - Statement of Support for Julian Assange and WikiLeaks

article URL: https://network23.org/ukfowl/engage-and-act/fowl-statement-of-support/
WLF URL: http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11500.0.html
WLF URL - portuguese translation: N/A
Translator: espinhodopequi, on 27 May 2012, at http://espinhodopequi.wordpress.com

FoWL - Declaração de Apoio a Julian Assange e à WikiLeaks

@s [email protected] da WikiLeaks [NT01] - Friends of WikiLeaks (FoWL) - estão publicando esta 'declaração de apoio' em preparação para 30 de maio de 2012, quarta-feira, quando a Suprema Corte do Reino Unido (UK Supreme Court) irá proferir o julgamento sobre o caso Assange V Autoridade Judicial Sueca (Swedish Judicial Authority v Julian Assange).

A FoWL é um coletivo global de apoiadores, grupos e redes que são unidos em suas valorizações do trabalho da WikiLeaks - uma organização que tem a intenção de promover maior transparência e responsabilidade [NT06] das estruturas poderosas em nossa sociedade em um esforço de fortalecer a democracia e defender direitos humanos globais. A WikiLeaks cumpre uma função complexa e multi-facetada em nossa sociedade que vai além dos vazamentos (leaks) específicos em si.

A maneira com que o caso contra Julian Assange tem sido conduzido, e as imprecisões factuais que têm caracterizado o retrato que a mídia convencional [NT02] tem feito dele e da WikiLeaks, nos levam a crer que o caso que está sendo decidido na Suprema Corte do Reino Unido não é simplesmente sobre Julian Assange. Este caso está embutido em um contexto onde Julian, encabeçando a organização WikiLeaks, possui uma acusação formal secreta [NT03] contra ele, criada pelos EUA. A extradição para os EUA é provável, independentemente da decisão proferida em 30 de Maio. A WikiLeaks - uma organização de mídia segura que denunciantes [NT04] podem usar para enfrentar corrupção, e o trabalho de Julian Assange - um jornalista e ativista de direitos humanos, estão sendo classificados como terrorismo. Nós, da FoWL, declaramos isso como injusto.

Nós, da FoWL, portanto, vemos uma ligação direta entre o tratamento de Julian Assange neste caso e a perseguição da WikiLeaks pelas superpotências globais [NT05]. Nós vemos isso como uma tentativa de suprimir uma ferramenta importante para impedir corrupção. Nós, da FoWL, estamos ao lado de Julian Assange e da organização WikiLeaks, e manifestamos nossa discordância com a politização de nossos sistemas judiciais.

Nesta conjuntura histórica estamos testemunhando uma mudança global no papel da cidadania - nações estão tentando recuperar o direito de manter responsáveis [NT06] os sistemas de governo que elas elegeram democraticamente. A história irá reportar de volta a esse momento, em julgamento de nossa resposta global à tentativa de supressão de conhecimento, liberdade e responsabilidade [NT06]. É o nosso futuro que a WikiLeaks está defendendo.

Nós estamos aqui. Nós estamos vigiando. [NT07]

A FoWL é representada por uma rede de grupos de apoio independentes. Esta declaração foi assinada por:
FoWL Austria
FFMFoWL
FoWLBerlin
FoWL Serbia
UKFoWL
HispaFoWL
Adelaide FoWL
NZFoWL
IndoFoWL
FoWL Italy
FrenchFoWL
FoWL Russia
Hawaii FoWL
NorwayFoWL
FinFoWL
FoWL Sweden
« Last Edit: June 03, 2012, 19:32:55 PM by Green »

Offline espinhodopequi

 • Member
 • *
 • Posts: 26
Re: FoWL Statement of Support - brazilian portuguese
« Reply #40 on: May 28, 2012, 08:51:57 AM »
[NT01] ‘O WikiLeaks’ ou ‘A WikiLeaks’? A WikiLeaks. A (organização) WikiLeaks.
[NT02] http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1847194
[NT03] translator's lounge http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11603.0.html [sealed indictment, acusação formal secreta]
[NT04] translator's lounge http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11605.0.html [whistleblowers, whistleblower, informante, delator, dedo-duro, denunciante]
[NT05] http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2428097 [global superpowers, global superpower, superpower]
[NT06] http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1961382 [accountable, accountability]
[NT07] translator's lounge http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,11515.0.html


Offline milicak

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 61
Re: FoWL Statement of support Serbian
« Reply #42 on: May 28, 2012, 19:42:27 PM »
Prva objava u srpskim medijima

http://www.e-novine.com/svet/svet-vesti/65444-Podrka-Dulijanu-Asanu.html

28.05.2012 - 19:07

Friends of WikiLeaks Podrška Džulijanu Asanžu

e-Novine

Veličina slova: Decrease font Enlarge font

Prijatelji WikiLeaksa, međunarodna mreža pojedinaca i organizacija ujedinjenih u odbrani najpoznatijeg “zviždačkog”sajta i njihovih izvora je pred izricanje presude britanskog Vrhovnog suda o tome da u li će Džulijan Asanž biti izručen Švedskoj izdala javno pismo podrške progonjenom osnivaču WikiLeaksa. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti

Friends of WikiLeaks (FoWL) daju ovu “izjavu podrške” Džulijanu Asanžu i sajtu WikiLeaks u očekivanju objavljivanja presude Vrhovnog Suda Velike Britanije 30. maja 2012. godine u slučaju Asanž protiv švedskih sudskih vlasti.


FoWL je globalno udruženja pristalica, grupa i mreža ujedinjenih u poštovanju rada WikiLeaksa – organizacije čiji je cilj da promoviše veću transparentnost i odgovornost struktura moći u našem društvu u nastojanju da se ojača demokratija i podrže ljudska prava u celom svetu.

WikiLeaks obavlja složenu i višestruku funkciju u našem svetu koja daleko prevazilazi svrhu samog otkrivanja informacija. 
Način na koji je slučaj protiv Džulijana Asanža vođen, kao i brojne netačnosti koje su karakterisale manir u kom su vodeći mediji prikazali i Asanža i WikiLeaks, uverili su nas da se slučaj o kom se odlučuje u Vrhovnom sudu ne odnosi samo na Džulijana Asanža. 


Ovaj slučaj treba posmatrati u kontekstu činjenice da su protiv Asanža, koji je na čelu WikiLeaks, SAD podnele zapečaćenu optužnicu. Zbog toga se može očekivati izručenje Džulijana Asanža Sjedinjenim Državama, bez obzira na to kakva će presuda biti doneta 30. maja.

WikiLeaks– pouzdana medijska organizacija koja se sa svojim “zviždačima” bori protiv korupcije, kao i celokupna aktivnost Džulijana Asanža, novinara i borca za ljudska prava - proglašavaju se terorizmom. Friends of WikiLeaks smatraju to vrhunskom nepravdom. 
Zbog svega toga, FoWL ukazuje na direktnu vezu koja postoji između načina na koji se postupa prema Džulijanu Asanžu i proganjanja organizacije WikiLeaks od strane svetskih supersila.

Mi sve to vidimo kao pokušaj da se ukloni izuzetno važno medijsko oruđe u borbi protiv korupcije. Friends of WikiLeaks daju snažnu podršku Džulijanu Asanžu i WikiLeaksu i žele jasno da izraze svoje neslaganje sa politizacijom sudskog sistema. U ovom istorijskom trenutku svedoci smo globalne promene uloge građana koji pokušavanju da povrate pravo da od vladajućih, demokratski izabranih  sistema, očekuju odgovornost. Istorija će znati da proceni naš globalni odgovor na pokušaje gušenja znanja, slobode i odgovornosti. Odbranom WikiLeaksa se brani naša budućnost. Mi smo ovde – mi posmatramo
« Last Edit: May 28, 2012, 20:30:00 PM by Green »

Offline Teclo

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 144
Re: FoWL Statement of Support
« Reply #43 on: May 29, 2012, 01:34:01 AM »
Link https://network23.org/ukfowl/engage-and-act/fowl-statement-of-support/ to find a pdf with the up-to-date Statement of Support complete with the signatures of 18 wonderful FoWL'ers! I will update tomorrow morning in case of any late signers so keep posted.

Offline FinFoWL

 • New Member Group
 • *
 • Posts: 2
Statement of Support - in Finnish
« Reply #44 on: May 29, 2012, 09:21:27 AM »
KÄÄNNÖS ENGLANNISTA

Julkilausuma tuesta Julian Assangelle ja Wikileaksille

Ison-Britannian korkein oikeus antaa keskiviikkona 30. toukokuuta
2012 päätöksensä asiassa Julian Assange vastaan Ruotsin
oikeusviranomainen. Tämä on Friends Of WikiLeaksin (FoWL)
julkilausuma tuesta.

FoWL on kansainvälinen yhteisö kannattajia, ryhmiä ja
verkostoja, joita yhdistää arvostus WikiLeaksin tekemää työtä
kohtaan. FoWL:n mielestä  WikiLeaks pyrkii organisaationa edistämään
yhteiskunnallisten valtarakenteiden avoimuutta ja vastuullisuutta,
sekä vahvistamaan demokratiaa ja ylläpitämään yleismaailmallisia
ihmisoikeuksia. WikiLeaksin yhteiskunnallinen rooli on
moniulotteinen ja monitahoinen. Se ylittää yksittäisten
tietovuotojen rajat.

Tapa, jolla WikiLeaksin perustajajäsenen Julian Assangen vastainen
oikeuskäsittely on edennyt ja asiavirheet, jotka ovat leimanneet
perinteisen median kuvauksia hänestä sekä WikiLeaksista ovat saaneet
meidät uskomaan, että tuleva korkeimman oikeuden päätös ei koske
vain Assangea itseään.

Tapaus liittyy laajempaan kontekstiin, jossa Yhdysvalloilla on
Assangea vastaan salainen syytekirjelmä liittyen hänen rooliinsa
WikiLeaks-organisaation edustajana. Pidämme luovuttamista
Yhdysvaltoihin todennäköisenä riippumatta ensi keskiviikkona
annettavasta päätöksestä. WikiLeaks, jota pidetään luotettavana
ja korruptiota torjuvana mediaorganisaationa, sekä Julian Assangen
työ, toimittajana ja ihmisoikeusaktivistina, luokitellaan terrorismiksi.
FoWL pitää tätä kohtuuttomana.

FoWL:n mielestä Julian Assangen kohtelussa ja maailmanvaltojen
WikiLeaksiä kohtaan osoittaman vainon välillä on suora yhteys. Me
näemme tämän yrityksenä tukahduttaa tärkeä korruptiota ehkäisevä
foorumi. FoWL asettuu Julian Assangen ja WikiLeaks-organisaation
tueksi ja paheksuu oikeusjärjestelmien valjastamista poliittisiin
tarkoituksiin.

Tässä historiallisessa taitekohdassa saamme todistaa
maailmanlaajuista muutosta kansalaisten roolissa, kun kansakunnat
pyrkivät palauttamaan itselleen oikeuden pitää demokraattisesti
valitut hallinnot vastuullisina. Historiankirjoitus tulee
tarkastelemaan näitä hetkiä ja arvioimaan globaalia vastaustamme,
kun kyseessä on yritys tukahduttaa tietoa, vapautta ja vastuuta.
WikiLeaks puolustaa meidän kaikkien tulevaisuuttamme.

Me olemme läsnä. Me seuraamme.

Kansainvälisesti tämän julkilausuman ovat allekirjoittaneet
seuraavien maiden Friends Of Wikileaks -ryhmät:

FoWL (Itävalta)
FFMFoWL (Frankfurt)
FoWL (Berliini)
FoWL (Serbia)
UKFoWL (Iso-Britannia)
HispaFoWL (Espanja)
Adelaide FoWL (Adelaide, Australia)
NZFoWL (Uusi-Seelanti)
IndoFoWL (Indonesia)
FrenchFoWL (Ranska)
FoWL Russia (Venäjä)
Hawaii FoWL (Havaiji)
NorwayFoWL (Norja)
FinFoWL (Suomi)
FoWL Sweden (Ruotsi)
FoWL Belgium (Belgia)
AusFoWL (Australia)
USFoWL (Yhdysvallat)
« Last Edit: May 29, 2012, 14:06:56 PM by FinFoWL »