Author Topic: Swedish translation of JA's first interview from Ecuadorian Embassy  (Read 1118 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *****
  • Posts: 887
  • Gender: Female
Swedish translation
Julian Assanges första intervju från Ecuadors ambassad, 2012-06-21

This article has been translated by a volunteer translator. Neither WL or The Official WikiLeaks Forum shall be held accountable for errors. The reader is welcome to check him/herself the original source linked below, and to comment if there is an error or misinterpretation. If an error is identified we shall endevour to correct it

Translated by Signhilde

Link to the original post: http://www.wikileaks-forum.com/index.php/topic,12321.0.html
Intervju med Julian Assange på ABC, australisk radio den 21 juni 2012. Detta är den första intervju som han ställt upp på sedan han sökt politisk asyl i Ecuador. När intervjun genomfördes hade herr Assange varit på Ecuadors ambassad i tre dagar. Hela intervjun kan avlyssnas från ABC Radios hemsida.
Fran Kelly: Låt oss bege oss direkt till Storbritannien där Julian Assange bereder sig på att tillbringa en tredje natt gömd på Ecuadors ambassad i London, där han väntar på svar på sin ansökan om politisk asyl. Den 40-årige australiern promenerade på tisdagen in på ambassaden i ett dramatiskt försök att undvika utlämning till Sverige för utfrågning om anklagelser om sexualbrott. Även om han skulle beviljas asyl i Ecuador, säger brittisk polis att den kommer att arrestera honom så snart han sätter foten utanför ambassaden och anklaga honom för brott mot borgensåtaganden. Julian Assange ansluter sig nu till oss via telefon från Ecuadors ambassad i London. Julian, välkommen tillbaka till australisk radios frukostprogram.
Julian Assange: God dag Fran. Trevligt att vara här med dig.
Fran Kelly: Julian Assange, varför promenerade du in på Ecuadors ambassad?
Julian Assange: Ja, jag noterade, Fran, att du i din inledning sa ”dramatiskt försök att göra något med svensk”…
Fran Kelly: Att undvika utlämning till Sverige för utfrågning?
Julian Assange: Javisst, och det är… Jag vet inte varifrån du fått det. Vi har aldrig sagt att det är fallet och det är helt enkelt inte fallet. Tvistefrågan handlar om en mycket allvarlig sak i USA och om ett tillkännagivande, som svenskar och den svenska regeringen gjorde, att jag skulle häktas, utan anklagelser, i Sverige omedelbart efter utvisningen. De försökte upphäva de 14 dagar som jag hade här för att ansöka om prövning vid europadomstolen för mänskliga rättigheter. Så min möjlighet att utöva min rätt att söka asyl var begränsade. Och detta är inte en fråga om utlämning vidare från Sverige till USA. Situationen för mig här i UK är extremt, har varit extremt prekär. Och den svenska åklagarens vägran har lett till en teknisk… den svenska åklagaren har under 18 månader vägrat att komma till UK, trots att det är en helt normal procedur. Hennes vägran att förklara det på något som helst sätt för den brittiska domstolen, har hållit mig fången i UK, medan USA har förberett ett mål mot mig. Vi har nu underrättelser, allmänna dokument, om att FBI-mappen i detta mål nu uppgår till 48,135 sidor.
Fran Kelly: Ok. Låt oss bryta ner det en smula för att göra det klart, Julian. Ja jag sa att du hade sökt politisk asyl i Ecuador för att undvika utlämning. Vad du säger är att du gjorde det eftersom den svenska regeringen hade gjort ett försök att stympa din redan beskurna frihet, så som den är i UK, men du är inte beredd att bege dig till Sverige på de villkor, som du tror att du skulle hållas under där. Är det vad du säger?
Julian Assange: Det är rätt. Min möjlighet att utöva min rätt att söka asyl skulle vara borta och även rätten att överklaga, skulle vara helt borta eftersom svenskarna offentligt tillkännagett att de skulle kvarhålla mig i fängelse, utan åtal, medan de fortsatte sin så kallade utredning, utan åtal. Så vi hade hört att ecuadorianerna var sympatiskt inställda till min kamp och organisationens kamp mot USA. Och möjligheten att göra det, välja det alternativet var effektivt till ända när vi fick de överraskande nyheterna att Riksåklagarmyndigheten här plötsligt protesterade mot de 14 dagar, som vi skulle ha fått för att göra en EU-ansökan, och begärde noll.
Fran Kelly: Ok, jag kommer tillbaka till dessa större problem, men nu på kort sikt, tror jag, att folk är intresserade av vilka indikationer du får från ecuadorianerna när det gäller framgång för ansökan om asyl.
Julian Assange: Ja, folket i Ecuador har stött oss; Jag såg att Ecuadors ambassadör i Australien gjorde uttalanden till stöd. Ecuador föreslog 2010 att jag kanske borde komma till Ecuador och få uppehållstillstånd där. Så de har under en längre tid varit fulla av medkänsla. Så vi hoppas att man vill se gynnsamt på asylansökan. Nu är det fråga om att samla vad som anförts i omfattande vittnesmål om vad som händer i USA och lägga fram det tillsammans med en formell ansökan om asyl. Det finns ecuadorianer utanför ambassaden som tillsammans med londonborna protesterar på gatan och begär att Ecuador ska acceptera asylansökan.
Fran kelly: Har du fått någon uppgift om tidtabellen för detta?
Julian Assange: Vi har ingen uppgift om någon tidtabell.
Fran Kelly: När detta hände blev en massa människor överrumplade, inklusive många av dina egna anhängare och för många människor tror jag att det gjorde att du verkade mer brottslig. Det kom dig att se ut att vara på flykt, desperat undvika frågor om dessa anklagelser om sexualbrott.
Julian Assange: Nåväl, denna svenska åklagare, om avsikten verkligen är att fortsätta med de tekniska kraven i målet, är hon fullständigt berättigad att komma till ambassaden. Ecuadorianerna har sagt att hon skulle kunna komma till ambassaden. Hon kunde lyfta telefonen, hon kunde ha ringt under de senaste 18 månaderna, om det verkligen är vad hon är intresserad av.
Fran Kelly: Har du fått juridiska råd som föreslagit dig att söka asyl i ett annat land, inklusive Ecuador?
Julian Assange: Jag har talat med åtskilliga advokater om situationen. I förhållande till borgenärer och andra anhängare så kunde jag, på grund av rättsliga krav, för att skydda dem inte tala med dem innan jag var tvungen.
Fran Kelly: Så din ståndpunkt är att du inte tror att vittnesmålen tyder på att svenskarna verkligen är intresserade av att få dit dig för en utfrågning, eftersom de kunde komma till Storbritannien för att fråga ut dig och det har varit din ståndpunkt hela tiden. Så du är mer bekymrad, som du säger, över vad som hänt i USA. Vad är det som gör dig så bekymrad över amerikanarna, när de gång på gång säger att de inte är intresserade av utlämning av dig?
Julian Assange: Ja, de är mycket, mycket noggranna med vad de säger, Fran. De har nu en FBI-mapp på 48.135 sidor. Det har gjorts officiella uttalanden i rätten i åtalet mot Bradley Manning, som säger att på nästa möte, som är på måndag, är grundarna och ledarna för Wikileaks bland ämnena för de förhandlingar inför en ”grand jury” (jury som ska avgöra om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal), som pågått sedan 2010. Deras noggranna förklaringar återspeglar att Justitiedepartementet inte formellt kan vare sig bekräfta eller förneka existensen av en ”grand jury”, en policy som gäller alla ”grand jury”. Men det finns inkallelser till rätten överallt. Det finns vittnen, som har berättat i allmänna protokoll om hur de har släpats inför juryn. Vi har fått inkallelser, som nämner mitt namn. Under de senaste månaderna har två personer blivit kvarhållna på flygplatser av USA-tjänstemän och utfrågade av FBI, fått frågor om mig och min organisation, blivit inbjudna att bli informatörer – en av dem har hörts i allmänna medier. Han är en framstående aktivist för yttrandefrihet från Frankrike, Jérémie Zimmermann – och den andra, Smári McCarthy har arbetat med mig på Island. Det här är en het, pågående, aktiv undersökning. Och för två veckor sedan…
Fran Kelly: Klockan är kvart över sex på Frukostprogrammet, vår gäst den här morgonen är Julian Assange. Han är för närvarande på Ecuadors ambassad i London, dit han kom för nu tre dagar sedan för att söka politisk asyl. Enligt offentliga uttalanden säger Australiens regering att den inte har fått någon indikation på att USA skulle söka försöka få dig utlämnad från Sverige om du skulle resa dit. Kan jag spela upp för dig – vi talade med justitiekansler Nicola Roxon om detta igår – låt oss lyssna.
Nicola Roxon (inspelning): Vi har, jag har gjort klart att jag har gjort framställningar… [Kelly: Och svaret var?] Låt mig berätta för era lyssnare vem de har gjorts till – för det är inte bara ambassadören – ministern för inre säkerhet (the Minister for Homeland Security), vice chefen för justitiedepartementet (the Deputy to Attorney-General) i USA; Vi har från alla dessa samtal inte fått någon indikation på att de är på väg att vidta åtgärder. Vi har också sagt att vi inte tror, efter rekommendation från den federala polisen, att vi har något bevis på att herr Assange begått någon överträdelse som skulle bryta mot australisk lag.
Fran kelly: Så det var justitiekanslern Nicola Roxon som talade till oss igår, ingen indikation på att amerikanerna överväger en rättslig aktion. Det övertygar inte dig? Och är det vad den australiska regeringen säger till dig?
Julian Assange: Men de vidtar rättsliga åtgärder. Det har varit nio åklagare som arbetat med fallet, bevisen finns överallt. De har utfärdat kallelser till våra Internetleverantörer ( ISPs), till folk jag har mött, etc. Det är offentligt belagt. De vidtar rättsliga åtgärder. De har vidtagit åtgärder mot Twitter. Vi har offentligt kämpat emot ett rättsfall riktat mot Twitter mot inkallelser att vittna i över ett år nu; det för med sig ACLU, etc. etc. Så de leker med orden här. Spelet de spelar är ”the grand jury” måste dra slutsatser. Vid avslutningen av ”the grand jury” processen, är de… ”The ”grand jury” är en uppfinning, en rättslig uppfinning om du så vill, - den verkar inte vara en del av den verkställande myndigheten, eftersom ”the grand jury” ännu inte har avslutats. Vid avslutning av ”the grand jury”, ska justitiedepartementet ta hand om anklagelserna från ”grand jury” och följa upp saken. De spenderar säkerligen stora resurser; Jag menar, just idag upptäcktes att justitiedepartementet lagt ut ett kontrakt på mellan en och två millioner dollar på att underhålla Wikileaks datasystem som justitiedepartementet kör –ett kontrakt till MANTEC på en till två millioner dollar som ett allmänt dokument. Upptäckt just idag.
Fran Kelly: Så du är utan tvivel upprörd, vilket är förståeligt, om du tror att USA förbereder detta utlämningsfördrag för dig. Därför, är din framtid mycket osäker, du väntar på att få höra om Ecuadors regering vill ge dig skydd. Är du bekymrad? Eftersom den brittiska polisen säger att om du sätter foten utanför ambassaden, så kommer du att arresteras.
Julian Assange: Tja, en viktig fråga tycker jag är varför jag inte är på Australiens ambassad?
Fran Kelly: Varför sökte du inte skydd på Australiens ambassad?
Julian Assange: Därför att Nicola Roxon vägrade, efter en mycket rimlig begäran från min advokat Jennifer Robinson till henne under ett halvtimmeslångt möte, och följande rimliga begäran från en av de mest aktade advokaterna för mänskliga rättigheter, som representerar mig i UK, Gareth Pierce, bad dem ställa mycket tydliga frågor till svenskarna – så t.ex. om jag var fängslad i USA och jag kunde avtjäna mitt straff i Australien – vägrade svara på någon av dessa frågor, vägrade att överlägga om någon utlämning till USA, vägrade att bli inblandad i någon av dessa diskussioner, vägrade begära att svenskarna skulle komma och lösa problemet genom att helt enkelt komma och tala med mig i UK, etc. Så det har varit en effektiv deklaration av att de övergivit mig; Det finns inte en enda fråga av oro under vilken den australiska regeringen, som representerad av riksåklagaren, skulle ställa till andra regeringar för att vara rimlig eller rättvis i detta fall.
Fran Kelly: Återigen, jag ställde det till justitiekanslern igår. Vill du höra henne – låt oss höra hennes svar.
Nicola Roxon (inspelning): Jag tillbakavisar helt att han skulle ha övergivits av regeringen. Vi har erbjudit stöd till honom genom konsulattjänster, vi har gjort framställningar till den brittiska regeringen, till den svenska regeringen, till USA:s regering.
Fran Kelly: Det är vad rikskanslern sa igår när det gäller… och regeringen har också sagt att du har tagit emot så mycket stöd från konsulatet som någon annan har i fall som detta.
Julian Assange: Det finns inget fall som detta, varenda en vet det. Men du vet, men kanske det gäller till det nyligen inträffade fallet i Libyen, kanske är det också sant. Den australiska regeringen stödjer helt enkelt inte sitt folk. Det finns en journalist, Austin Mackell, som är fängslad i Egypten och han har också exakt samma klagomål som jag har. Det är tomma ord. När du hör ordet ”hjälp från konsulatet” – jag har inte träffat någon från ”Australian High Commission” sedan december 2010. Vad talar de om?
Fran kelly: Så du har inte haft någon konsulär kontakt med Australian High Comission sedan 2010?
Julian Assange: Tja, de sänder SMS-meddelanden ” Har herr Assange några bekymmer?” Men vi vet vad detta är till för: det är bara så att de kan pricka av i en ruta. Och ja, vi la fram våra bekymmer för rikskanslern och svaret var avvisande på varje enskilt område.
Fran Kelly: Och har du formellt lagt fram det för den australiska regeringen, begärt att den ska söka försäkringar från USA om några planer att utlämna dig och vad är svaren?
Julian Assange: Ja, Vi har formellt lagt fram en begäran till Nicola Roxon och DFAT att fråga USA… Jag minns inte den exakta begäran, men t.ex. om arrangemang för fångöverföring osv. Och hon avvisade detta på varenda punkt. I relation till den sorts begåvade retorik som används för tillfället, när de säger att det inte är… vi har inte mottagit bevis från USA att de planerar utlämning – naturligtvis inte. För tillfället ligger saken hos ”grand jury” och innan det kommer ut från ”grand jury” så kommer det inte att erbjudas några sådana bevis. Och tittar du på andra av Gillards frågor, t.ex. var uppföljningsfrågan… Ursäkta, ursäkta, till utrikesministern – ”Finns det någon indikation, något bevis från USA att de vill försöka få herr Assange utlämnad” och utrikesministern säger, ”Oh, nej, nej, naturligtvis inte”. Uppföljningsfrågan, ” Har ni frågat efter något bevis?” – nej!
Fran Kelly: Så, Julian Assange, låt oss gå till vad som gäller närmast för dig. Om Ecuador inte beviljar dig asyl, hur ser plan B ut?
Julian Assange: Tja, vi är i den positionen att det gäller att dra uppmärksamheten till vad som händer. Du vet, justitiedepartementet i USA har spelat ett litet spel, och det lilla spelet är att vägra att bekräfta eller förneka existensen av en ”grand jury”. Och som ett resultat, låter det i pressen, ”Oh, ja, de bekräftar det inte, och därför kan vi verkligen inte skriva om det”. Det är inte sant; det finns allmänna dokument. Överallt, det finns mängder av vittnen överallt, det finns vittnesbörd i militärdomstolar om existensen av vad som händer på dessa 48.000 sidor och att grundarna och ledarna för Wikileaks finns med bland ämnena. Så, vi hoppas att vad jag gör nu kommer att dra uppmärksamheten till de underliggande problemen. I ett mål där sanningen är på din sida, är det som är mest emot dig bristen på granskning. Så, du vet, jag välkomnar bristen på granskning – välkomnar granskningen. Folk bör gå till http://justice4assange.com/ där de kan läsa om några av dessa problem. Goda journalister i Australien, sådana som Philip Dorling som heroiskt har utforskat FOI-trafiken mellan Australien och USA, visar också att det finns allvarliga problem, och de är gömda genom slug retorik från USA:s ambassadör i Australien, av Gillard, och av utrikesministern. Och det behöver verkligen stoppas.
Fran Kelly: Är granskning verkligen vad du är ute efter här, snarare än ett liv och en framtid i Ecuador? Vad om du garanteras asyl? Är du redo för ett liv i Ecuador? Och också, tillbaka till den ursprungliga frågan, tror du att du någonsin kan komma dit när den brittiska huvudstadspolisen hotar: att gripa dig om du sätter foten utanför ambassaden?
Julian Assange: Väl, ett liv i Ecuador, jag anser att det är ett vänligt, generöst folk, är mycket bättre än ett liv bakom galler i USA under SAMS-restriktioner som är Guantanamoliknande restriktioner, som de rutinmässigt sätter in mot folk anklagade för spionage. Du kan inte tala, kan ha några kontakter eftersom jag kunde meddela några lösenord eller någonting. Och det är en rutinsak som tillämpas i sådana fall.
Fran Kelly: Och när det gäller ett liv i Ecuador, bland mer än vänliga människor – inget tvivel om att de är – men Ecuadors rättssystem och rykte när det gäller yttrandefrihet har kritiserats av Human Right Watch, Reportrar utan gränser, Amnesty Internationel… Du vet, det förefaller ironiskt, verkligen, att du, grundaren av Wikileaks, skulle söka skydd i ett land som kritiseras för att begränsa yttrandefriheten.
Julian Assange: Nåväl, dess yttrandefrihetsproblem är säkerligen inte värre än de i UK. Jag menar, det här är ett land med hundratals munkavleorder, så låt oss behålla perspektivet på saker. Jag menar, jag skulle gilla att kampanja för journalisternas villkor i Ecuador.
Fran Kelly: Tror du att du skulle ha frihet att göra det? Jag menar, Human Rights Watch säger att journalister låses in när de gör det.
Julian Assange: Väl, se här. Human Rights Watch är baserat i New York. Ecuador har en stridsfråga med Chevron, som är ett USA-företag, osv. Det har varit en massa strider mellan USA och Ecuador vilket är en av anledningarna varför Ecuador, förmodar jag, skulle vara glada att få bevilja mig asyl, därför att de förstår svårigheterna när du kommer på din kant med USA.
Fran Kelly: Julian Assange, tack så väldigt mycket för att du förenade dig med oss i Frukostprogrammet.
Julian Assange: Tack ska du ha, Fran. Adjö.
Fran kelly: Julian Assange är grundaren av Wikileaks. Han har för närvarande tagit sin tillflykt, sökt asyl på Ecuadors ambassad i London, där han har gjort en ansökan om politisk asyl, och han väntar fortfarande, som vi hörde, på det beslutet från Ecuador. Och när han gör det, ser världen på.
http://wlcentral.org/node/2676