Author Topic: Swedish: POLITICAL ISLAM -- MAINSTREAM MUSLIMS CONDEMN "CALIPHATE" IDEA  (Read 2072 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *****
  • Posts: 887
  • Gender: Female
POLITICAL ISLAM -- MAINSTREAM MUSLIMS CONDEMN "CALIPHATE" IDEA
Date: 2007 November 5, 09:16 (Monday)
– Denna artikel har översatts av en frivillig översättare. Varken Wikileaks eller Wikileaks Forum ska hållas ansvarig för misstag. Läsaren är välkommen att själv kontrollera med originalkällan, se länk ovan och kommentera om det finns fel eller missförstånd. Om ett fel upptäcks ska vi bemöda oss att rätta till det.


Politisk Islam – Traditionella muslimer fördömer idén om ett ”Kalifat”
Datum: 5 november 2007, 9:16 (måndag)

Canonical ID: 07JAKARTA3070_a
Ursprunglig klassificering: KONFIDENTIELL
***
Mera: https://wikileaks.org/plusd/cables/07JAKARTA3070_a.html
***
B. jakarta 02202 klassificerad av Pol/C Joseph Legend Novak, orsak 1.4(b,d).

1. (U) Detta meddelande var samordnat med konsulatet i Surabaya.

2. (C) SAMMANFATTNING: En inflytelserik avdelning av gruppen Nahdlatul Ulema (NU) har gjort ett uttalande som fördömer idén att muslimer måste arbeta för att skapa ett ”Islamiskt” kalifat. En kontakt berättade för Pol/C att NU i sin helhet var på väg mot ett liknande uttryckssätt. En kontakt hos Muhammidiyah — en annan traditionell muslimsk organisation—sa att hans grupp hade sett NU-uttalandet, men inte hade några planer på att göra något liknande uttalande just nu. NU-uttalandet kommer att ge resonans och är ett ytterligare tecken på de traditionellas ansträngningar att marginalisera radikalerna. SLUT PÅ SAMMANFATTNING. KALIFATET SLÅS UT.

3. (SBU) Begreppet islamiskt ”Kalifat”, populärt bland några indonesiska radikala, har slagit igenom(?) En kommitté från Östra Javas avdelning av NU gjorde ett uttalande den 4 november och fördömde idén att muslimer måste arbeta för att skapa ett sådant Kalifat. (OBS: NU har uppskattningsvis ca 40 millioner medlemmar; dess avdelning på östra Java är särskilt inflytelserik i gruppen.) Enligt kontakter hade kommittén fått i uppdrag att göra en genomgång av hela begreppet eftersom en liten grupp av radikala anslöt sig till Kalifatet genom att stödja Hizbut Tahrir-Indonesiska partiet (HTI), som har försökt att dra bort stöd från NU. (OBS: HTI – som gör anspråk på att vara för icke-våld — är del av en internationell rörelse med anslutna i Storbritannien och Jordanien t.ex.).

4. (U) Kommittén hävdade att — efter mycken efterforskning—så kunde den inte finna något ”stöd i Koranen eller Hadith” (”Hadith” – traditioner förknippade med profeten Mohammed) för idén att muslimer måste backa upp ett Kalifat. NU I JAKARTA – VI ÄR OMBORD

5. (C) NU:s huvudkontor — som är beläget i Jakarta—är ombord. I ett samtal den 5 november med Pol/C, Md. Fajrul Falaakh, en högre NU-talesman och akademiker, kommenterade att NU och dess ledare Hasyim Muzadi, stödde aktionen från gruppen på östra Java. I själva verket, höll hela NU på att röra sig mot en liknande ståndpunkt tämligen snart. Falaakh sa att uttalandet från Östra Javas avdelning ”inte var en positionsförändring av NU utan en del av en sedan länge hävdad NU-ståndpunkt.” Han tillade emellertid att det var viktigt att upprepa oro för idén om ett Kalifat ”just nu” eftersom HTI ansträngde sig att föra fram idén som en del av ”legitim Islam uppbackad av religiösa källor”. NU hade, fortsatte han, ett ansvar att klara upp sådana ”felaktigheter”. Falaakh tillade att terroristgruppen, Jemmah Islamiyah, också stödde föreställningen om skapande av ett ”Kallifat” i sydöstra Asien. MUHAMMADIYAH – INTE DÄR ÄN

6. (C) Det verkar inte troligt att Indonesiens andra viktiga traditionella muslimska organisation ska komma med på en gång. Subibyo Markus, en högre tjänsteman hos Muhammadiyah (en organisation med 35 millioner medlemmar), berättade för Pol/C att hans organisation hade sett NU-uttalandet, men inte hade några planer på att anta något liknande för tillfället. Markus hävdade att gruppen ”inte hade någonting emot” uttalandet från Östra Javas avdelning — ”i själva verket, instämmer vi i det”. Han tillade emellertid att Muhammadiyah ”bara inte ser behovet att utfärda ett uttalande eftersom ”mycket få människor stödjer idén om ett Kalifat. ”Pol/C noterade att USG inte hade något intresse av att bli inblandad i teologidiskussioner, men – utifall att många extremister stödde idén om ett Kalifat—tycktes det lämpligt att rättframt ta ställning och tydligt visa stöd för en självständig stat som garanterar religionsfrihet. OBJECTIVE -- MARGINALISERA RADICALER I JAKARTA 00003070 002 AV 002

7. (C) Uttalandet från Östra Javas avdelning kommer att ge resonans I Islamska kretsar —NU är en organisation med djup förankring i Indonesien. Som granskningen i Ref A visar, gör NU och Muhammadiyah gemensamma ansträngningar för att marginalisera radikalerna. Olyckligtvis tycks Mohammadiyah — som några observatörer säger har mest att frukta från radikala ideologier på grund av sin ”moderna” filosofi—vara obenägen att utfärda sitt eget uttalande just nu. I någon utsträckning tycks Muhammadiyah försöka vara något slags ”konstruktiv rörelse” i sin strategi mot radikaler; deras ledare, Din Syamasuddin, gick exempelvis till och med så långt som att besöka en HTI-demonstration i augusti (ref B). Det säger att den generella riktningen för de traditionella grupperna på den här punkten är att ta ställning och att konfrontera radikalism och terroristideologier. HUME

Källa:
https://wikileaks.org/plusd/cables/07JAKARTA3070_a.html

Linkback: http://www.wikileaks-forum.com/project-k-plus-d/303/indonesia-political-islam-mainstream-muslims-condemn-caliphate-idea/30345/