Author Topic: ”EU-domstolen försvarar personlig integritet”  (Read 2677 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
”EU-domstolen försvarar personlig integritet”
« on: November 19, 2015, 11:07:37 AM »
”EU-domstolen försvarar personlig integritet”
 
 
 
Efter ett utslag i EU-domstolen står det klart attintegritetsfrågor i Europa måste tas på större allvar. Svenska aktörer bör se över rutinerna för att förhindra att uppgifter förs över till USA, skriver juristerna Johan Engdahl och Elin Elvgren.
 
Igår 12.42
 
Spara artikel
 
SvD:s nyhetsbrev
 
 
 
Ta del av de viktigaste nyheterna direkt i din inkorg, varjedag.
 
Anmäl dig här
 
Rädda liv
 
 
 
SvD stöder Gula båtarna för att rädda liv. Du kan ocksåbidra.
 
Läs mer här
 
Maximillian Schrems och hans advokat Herwig Hofmann iEU-domstolen i Luxemburg efter avgörandet till hans fördel den 6 oktober i år.
 
 
 
Maximillian Schrems och hans advokat Herwig Hofmann iEU-domstolen i Luxemburg efter avgörandet till hans fördel den 6 oktober i år. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP
 
DEBATT | INTEGRITET
 
 
 
För några veckor sedan kom en dom från EU-domstolen som fårstora konsekvenser för svenska företag. Domen innebär att det så kallade Safe Harbor-undantaget – som tillåter överföring av personuppgifter till amerikanska företag – inte längre gäller. Personuppgifterna är enligt domstolen inte tillräckligt skyddade i USA.
 
 
 
Fallet handlade om den österrikiske medborgaren MaximillianSchrems som inte ville att Facebook skulle överföra hans personuppgifter till USA, där de lagras och behandlas. Han ansåg att USA:s lagstiftning och praxis inte gav personuppgifterna ett tillräckligt skydd mot myndighetsövervakning.
 
 
 
EU-domstolen instämmer i Maximilians bedömning: USAuppfyller inte EU:s krav på en tillräcklig skyddsnivå för hantering av personuppgifter.
 
 
 
I Europa är lagarna om medborgarnas integritet och skydd motmyndigheter annorlunda jämfört med i USA. Den historiska orsaken är erfarenheterna från Nazityskland och andra världskriget, då faran med att ge myndigheter för mycket makt blev smärtsamt tydlig. Människor behöver ha en fri och fredad sfär, en rätt till privatliv. Det skrevs sedan in som en av de mänskliga rättigheterna. Europeisk lagstiftning om integritet, personuppgifter och lagring hos myndigheter bygger på detta synsätt.
 
 
 
Motsvarande lagstiftning i USA har sina rötter långt tidigare,från deras konstitution. Den har de egna medborgarna i åtanke och deras rätt i förhållande till staten USA. Konstitutionen ger de amerikanska medborgarna rättigheter, medan andra medborgare inte alls berörs.
 
 
 
Konsekvensen blir att det skydd som amerikaner åtnjuter försin personliga integritet inte gäller för EU-medborgare. Ett faktum som bland annat tyska myndigheter utnyttjat när de enligt lag inte själva har fått ta fram information om tyska medborgare. Då har de bett sina amerikanska kollegor ta fram den, vilket lett till hård kritik.
 
 
 
Domen innebär att EU-domstolen nu har satt ner foten –reglerna om rätten till personlig integritet ska gälla för alla EU-medborgare, även i USA. EU-ländernas lagstiftning måste respekteras och får inte bara vara rundningsmärken för företag och myndigheter. Skyddet ska fungera på riktigt.
 
 
 
Personlig information är värdefull idag. Målinriktadmarknadsföring, som bygger på individens surf- och sökhistorik, är ett tydligt exempel. Som Snowden-avslöjandena visat är även underrättelsetjänster och myndigheter intresserade. Det blir en intressekonflikt mellan företag och myndigheter som vill komma åt uppgifter och vår önskan som medborgare att ha en fredad sfär.
 
 
 
Samtidigt är det ett angeläget samhällsintresse att kunnaöverföra personuppgifter från Europa till USA. Handel och utbyte är positivt och hinder skapar problem och hämmar utvecklingen. En grupp bestående av representanter från samtliga EU-ländernas tillsynsmyndigheter, i Sverige Datainspektionen, har nu fått till uppgift att analysera konsekvenserna av EU-domstolens dom.
 
 
 
I ett första uttalande från artikel 29-gruppen, som denheter, betonar de vikten av att EU:s medlemsstater och institutioner inleder förhandlingar med amerikanska myndigheter. Syftet är att hitta en lösning som möjliggör en säker överföring och behandling av personuppgifter i USA.
 
 
 
Artikel 29-gruppen konstaterar att alla överföringar som nusker med stöd av Safe Harbor-undantaget är olagliga. De ger också en skarp uppmaning: En säker modell måste finnas på plats senast i slutet på januari 2016. Dataskyddsmyndigheterna kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att EU-domstolens dom följs.
 
 
 
I Sverige betyder det att Datainspektionen kommer att utövatillsyn och lägga viten mot företag som inte följer reglerna.
 
 
 
Svenska företag och organisationer måste därför se till attalla personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Detta är inga problem för de svenska aktörer som redan idag kräver av exempelvis sina molntjänstleverantörer att personuppgifterna bara får lagras inom EU. Men de som även fortsättningsvis vill överföra personuppgifter till USA behöver omgående se över sina rutiner för att säkerställa att inga olagliga överföringar sker. Detta kan handla om allt ifrån hälso-appar till twitter-meddelanden. Allpersonlig information måste få ett tillräckligt skydd.
 
 
 
Om de olagliga överföringarna av personuppgifter fortsätternästa år kommer Datainspektionen att agera och det riskerar att skada företagens anseende. Enskilda personer har också möjlighet att föra skadeståndsprocesser mot företag och andra. Enklast är givetvis om de europeiska och amerikanska myndigheterna hittar en gemensam och laglig lösning på problematiken. Tiden för det rinner dock ut snabbt.
 
 
 
Johan Engdahl
 
 
 
advokat, MAQS Advokatbyrå
 
 
 
Elin
Elvgren
 
 
 
biträdandejurist, MAQS Advokatbyrå
 [font=Calibri","sans-serif]http://www.svd.se/eu-domstolen-forsvarar-personlig-integritet/om/debatt[/font]