Author Topic: تلگرام سفارت خانه های آمریکا در مورد چند هم&#  (Read 2905 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline janedoe

  • New Member Group
  • *
  • Posts: 3
در تلگرام هایی که از سفارت خانه های آمریکا در اقصی نقاط جهان منتشر شده نام چند ایرانی که در خارج از کشور هستند یا بودند به چشم می خورد که در مطالب منتشر شده توسط ویکی، نام افراد و مشخصات پاسپورت آنها و غیره ... ستاره دار شدند و مشخص نیست که اینها چه کسانی هستند.

 لطفا این تلگراف ها را بطور کامل منتشر کنید و یا نام این افراد را منتشر کنید تا در مورد درستی این ادعاها تحقیق کنیم.

« Last Edit: August 03, 2011, 06:47:28 AM by janedoe »

Offline janedoe

  • New Member Group
  • *
  • Posts: 3
تیتر این مطلب "تلگرام سفارت خانه های آمریکا در مورد چند هموطن" اما متاسفانه در عنوان درست نمایش داده نمی شود! هر چقدر هم اصلاح کردم رفع نشد. از مدیر محترم خواهش می شود که این مورد را اصلاح کنند. سپاس

Offline janedoe

  • New Member Group
  • *
  • Posts: 3
لطفا نام افراد ایرانی که در لینک زیر ستاره دار شدند را برای ما بنویسید تا با بررسی ببینم آیا این افراد واقعا مشکل دارند یا اینکه هماینطوری اسمشان در این لیست رفته است؟ ممنون

http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=10OTTAWA79&q=viper